UWAGA: Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript! Niektóre funkcje serwisu będą niedostępne.   › zobacz jakie
Wybierz miasto:  


Polecamy

Mydła naturalneRegulamin korzystania z Serwisu

§1 - Definicje pojęć

1.1 Serwis - strona internetowa dostępna pod adresami: http://gdzie.info.pl, http://gdzie.krakow.pl, http://gdzie.lublin.pl, http://gdzie.poznan.pl, http://gdzie.szczecin.pl, http://gdzie.warszawa.pl, http://gdzie.wroclaw.pl, http://gdzie.malopolska.pl, http://gdzie.slask.pl.
1.2 Właściciel Serwisu - Firma BIF Pośrednictwo Finansowe Leszek Słaboński z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 27/5.
1.3 Redakcja - osoby zajmujące się Serwisem, zatrudnione lub działające na zlecenie Właściciela Serwisu.
1.4 Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Serwis.
1.5 Katalog - publicznie dostępna na stronach Serwisu, zhierarchizowana baza firm.
1.6 Wpis - dane firmy wprowadzone do Katalogu przez Użytkownika lub przez Redakcję na zlecenie Użytkownika.

§2 - Postanowienia ogólne

2.1 Czerpanie informacji z Serwisu jest w pełni bezpłatne i dobrowolne oraz nie wymaga rejestracji.
2.2 Właściciel Serwisu i Redakcja dokładają starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne, jednak nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich prawdziwość i aktualność, za straty Użytkowników spowodowane wykorzystywaniem tych informacji ani za niemożność skorzystania z Serwisu, w tym z powodu przerwy w jego działaniu.
2.3 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem oraz postanowieniami tego regulaminu, zakłócania działania Serwisu i działania na jego szkodę a także ingerowania w prywatność Użytkowników, prób przechwytywania ich haseł lub kont oraz obrażania osób trzecich na łamach Serwisu.
2.4 Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią tego regulaminu i w pełni go akceptuje

§3 - Postanowienia dot. rejestracji i kont w Serwisie

3.1 Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne.
3.2 Użytkownik zakładając konto w Serwisie oświadcza tym samym, że zawarte w formularzu rejestracyjnym informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Serwisu oraz przetwarzanie (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997)
3.3 W przypadku podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji lub edycji konta, Redakcja zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą usunięcia konta.
3.4 Użytkownik ma prawo do wglądu i samodzielnego wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych Serwisu. W tym celu należy zwrocić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do Redakcji () korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracyjnym. Podobne żądania wysyłane z innych kont pocztowych będą ignorowane.
3.5 Usunięcie konta Użytkownika powoduje automatyczne usunięcie z Katalogu wszystkich Wpisów dokonanych przy użyciu tego konta.
3.6 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta w Serwisie nie naruszając polskiego prawa, postanowień tego regulaminu ani norm społecznych i obyczajowych, czyli m.in. nie działania na szkodę Serwisu ani innych Użytkowników i nie ingerowania w ich prywatność.
3.7 Użytkownik zakładający konto jest jedyną osobą odpowiedzialną za sposób, w jaki jest ono używane i ponoszącą konsekwencje działań wbrew regulaminowi.
3.8 Podczas korzystania z konta w Serwisie, Użytkownik musi mieć włączoną w przeglądarce funkcję obsługi plików tymczasowych cookies, inaczej usługa nie będzie działać poprawnie.
3.9 Właściciel Serwisu i Redakcja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika, w szczególności udostępnienia hasła osobom trzecim, lub niedostatecznej ochrony swojego hasła.
3.10 Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont Użytkowników naruszających ten regulamin lub prawo.

§4 - Dodawanie Wpisu

4.1 Dodanie Wpisu jest bezpłatne i dobrowolne.
4.2 Użytkownik, dodając Wpis do Katalogu lub zlecając dodanie Wpisu Redakcji, oświadcza tym samym, że podane w formularzu lub podane Redakcji informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Serwisu oraz upublicznienie tych danych w Katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
4.3 W przypadku podania nieprawdziwych danych o firmie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, Redakcja zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą usunięcia Wpisu z Katalogu.
4.4 Użytkownik ma prawo do wglądu i samodzielnego wnoszenia poprawek do dodanych przez siebie Wpisów, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych Serwisu. W tym celu osoba podana w formularzu jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w Katalogu powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do Redakcji () korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu.
4.5 Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
4.6 Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji technicznych (dot. np. komunikatów technicznych lub ważnych zmian w działaniu serwisu) na adres poczty elektronicznej podany w formularzu jako adres kontaktowy z osobą odpowiedzialną za figurowanie firmy w katalogu.
4.7 Osoba lub osoby podane w formularzu jako odpowiedzialne za figurowanie firmy w Katalogu są jedynymi osobami uprawnionymi do podejmowania działań związanych z Wpisem w imieniu danego przedsiębiorstwa i traktowane są jako jedyni oficjalni reprezentanci przedsiębiorstwa w kontaktach z Redakcją.
4.8 Podczas dodawania Wpisu do Katalogu, użytkownik musi mieć włączoną w przeglądarce funkcję obsługi plików tymczasowych cookies oraz obsługę skryptów JavaScript, inaczej usługa nie będzie działać poprawnie.
4.9 Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji Wpisów bez powiadomienia o tym Użytkowników, w szczególności, gdy:
a/ wpisy tej samej firmy powtarzaja się
b/ zamieszczone dane są niezgodne z rzeczywistością
c/ nazwa firmy, dane adresowe lub opis są pisane w całości wielkimi literami
d/ użytkownik nie dobrał odpowiednich kategorii, dobrał niepasujące podkategorie, lub można dobrać inne kategorie, które odpowiadają profilowi dzialalności wpisanej firmy
e/ wpisana firma jest katalogiem, bazą lub wyszukiwarką firm, lub sklepem prowadzącym wyłącznie sprzedaż wysyłkową
f/ wpisana firma działa na terenie innego miasta, niż to, którego dotyczy katalog. Dopuszcza się wpisy firm z miast i wsi sąsiednich w stosunku do miasta, którego dotyczy katalog.
g/ wpis narusza ten regulamin lub prawo (w tym prawo autorskie i prawa osób trzecich) lub zawiera słowa lub treści uznane powszechnie za obraźliwe lub nieetyczne

§5 - Postanowienia końcowe

5.1 Właściciel Serwisu i Redakcja dokładają wszelkich starań, by Serwis był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z niego, w szczególności za skutki:
a/ działania hackerów i złodziei
b/ sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmów, burzy
c/ wydarzeń niezawinionych przez Właściciela Serwisu ani Redakcję
5.2 Właściciel Serwisu i Redakcja zastrzegają sobie prawo do:
a/ okresowego wyłączania Serwisu lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia
b/ zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie
5.3 Właściciel Serwisu i Redakcja zobowiązują się do nieprzekazywania w żaden sposób danych o Użytkownikach innym instytucjom i osobom z wyłączeniem Policji, Prokuratury, Sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o Użytkownikach mogą zostać udostępnione w przypadku złamania prawa przez Użytkownika, uzasadnionych podejrzeń że działa on na szkodę Serwisu lub osób trzecich, lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zawartych w bazie danych Serwisu.
5.4 W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Redakcję za niewłaściwe lub niepożądane, Redakcja zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

powrót


Logowanie
Kraków  -  Lublin  -  Poznań  -  Szczecin  -  Aglomeracja Śląska  -  Warszawa  -  Wrocław

© 2005-2012 Emtek - tworzenie stron www  |  pomoc i informacje  |  reklama  |  FAQ  |  kontakt  |  dodaj swoją firmę