UWAGA: Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript! Niektóre funkcje serwisu będą niedostępne.   › zobacz jakie
Wybierz miasto:  


Polecamy

higrometrRegulamin kampanii reklamowych w serwisie Gdzie

§1 - Definicje pojęć

1.1 Serwis - strona internetowa dostępna pod adresami: http://gdzie.info.pl, http://gdzie.krakow.pl, http://gdzie.lublin.pl, http://gdzie.poznan.pl, http://gdzie.szczecin.pl, http://gdzie.warszawa.pl, http://gdzie.wroclaw.pl, http://gdzie.malopolska.pl, http://gdzie.slask.pl.
1.2 Właściciel Serwisu - Firma BIF Pośrednictwo Finansowe Leszek Słaboński z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 27/5.
1.3 Redakcja - osoby zajmujące się Serwisem, zatrudnione lub działające na zlecenie Właściciela Serwisu.
1.4 Zamawiający - firma lub osoba fizyczna (działająca w imieniu własnym lub firmy) zamawiająca reklamę w Serwisie.

§2 - Zasady reklamy

2.1. Zamawiając kampanię reklamową w Serwisie Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.
2.2 Reklama graficzna jest za każdym razem pobierana z serwera Serwisu i nie może korzystać z zasobów znajdujących się poza nim. Reklama nie może także odczytywać, zapisywać i edytować plików cookies znajdujących się na komputerze osoby odwiedzającej stronę.
2.3 Reklama graficzna nie może w żaden sposób zakłócać działania strony ani powodować komunikatów o błędach.
2.4 Reklama musi spełniać wymogi określone w specyfikacji reklam, znajdującej się pod adresem http://gdzie.poznan.pl/info/reklama.html.
2.5 Reklamy graficzne, za wyłączeniem Logo, są wyświetlane rotacyjnie.

§3 - Prawa i obowiązki stron

3.1 Właściciel Serwisu i Redakcja dokładają wszelkich starań, by Serwis był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z niego, w szczególności za skutki:
a/ działania hackerów i złodziei
b/ sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmów, burzy
c/ wydarzeń niezawinionych przez Właściciela Serwisu ani Redakcję
3.2 Właściciel Serwisu i Redakcja zastrzegają sobie prawo do:
a/ okresowego wyłączania Serwisu lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia
b/ odmowy emisji reklamy (wyłącznie przed rozpoczęciem emisji) bez podania Zamawiającemu powodu takiej odmowy
c/ usuwania lub blokowania reklam w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień tego regulaminu nawet po uprzednim zaakceptowaniu reklamy
d/ zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie
3.3 Właściciel Serwisu i Redakcja zobowiązują się do nieprzekazywania w żaden sposób danych o Zamawiającym innym instytucjom i osobom z wyłączeniem Policji, Prokuratury, Sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o Zamawiającym mogą zostać udostępnione w przypadku złamania prawa przez Zamawiającego, uzasadnionych podejrzeń że działa on na szkodę Serwisu lub osób trzecich, lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zawartych w bazie danych Serwisu.
3.4 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Redakcję za niewłaściwe lub niepożądane, Redakcja zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.
3.5 Usunięcie lub przerwa w wyświetlaniu reklamy z powodów wskazanych w pkt 3.1, 3.2 i 3.4 nie powoduje ani częściowego ani całkowitego zwrotu kwoty zapłaconej za kampanię reklamową.
3.6 W przypadku braku dostępności Serwisu, czas emisji wykupionych przez Zamawiającego reklam typu Pozycjonowanie i Logo zostanie nieodpłatnie przedłużony o taką wartość czasową, przez jaką Serwis był niedostępny.

powrót


Logowanie
Kraków  -  Lublin  -  Poznań  -  Szczecin  -  Aglomeracja Śląska  -  Warszawa  -  Wrocław

© 2005-2012 Emtek - tworzenie stron www  |  pomoc i informacje  |  reklama  |  FAQ  |  kontakt  |  dodaj swoją firmę